ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Π.Φ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

30 Σεπτέμβριος, 2016

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα το πίνακα σειράς προτεραιότητας καθώς και το πρακτικό της συνεδρίασης: 

  1. Πίνακες σειράς προτεραιότητας
  2. Πρακτικό επιτροπής 

 

eXTReMe Tracker