Εργασία

3 Ιανουάριος, 2011

Παρακάτω σας πληροφορούμε για τον νόμο 3812/2009, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 234/28-12-2009, με τον οποίο αναμορφώνεται το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.


Στον συγκεκριμένο ιστοχώρο του γραφείου διασύνδεσης του A.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης παρουσιάζονται όλα τα ένθετα εργασίας εφημερίδων.Στους παρακάτω ιστοχώρους μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες και να ενημερωθείτε για θέσεις και προγράμματα εργασίας στην Ελλάδα.

Στους διαδικτυακούς τόπους που ακολουθούν μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις και προγράμματα εργασίας για το εξωτερικό.


eXTReMe Tracker